Olymp - ukážky z programu

Ukážka

Oprava údajov pracovníka.

Ukážka

V programe môžete navrhnúť prehľadnú organizačnú štruktúru podniku. Jej útvary sa dajú členiť až do štvrtej úrovne a zároveň ich môžete použiť aj pri rozúčtovaní mzdových nákladov na strediská a zamestnancov.

Ukážka

Prehľadné tabuľky, príjemný vzhľad a pohodlná práca s ním kladú program OLYMP na prvé miesto medzi mzdovými programami.

Ukážka

Výpočet prebieha na základe Vami mzvolených zložiek mzdy.