Alfa

Program ALFA je určený na vedenie celej účtovnej agendy firmy. S integrovaným skladom, fakturáciou, knihou jázd a evidenciou majetku sa stal vhodným pre firmy s rôznym zameraním. Spolu s priaznivou cenou vytvára ALFA jedinečné riešenie práve pre Vás.

Program OMEGA je moderný, plne integrovaný, modulárne štrukturovaný, otvorený systém, ktorý je pripravený úspešne obstáť v dnešnom náročnom konkurenčnom prostredí. OMEGA je pripravená tak, aby zvládla celú ekonomickú agendu najrozmanitejších firiem. Prepracovaná sieťová koncepcia dovolí zostaviť konfiguráciu programu OMEGA, ktorá plne rešpektuje požiadavky zákazníka.

Omega
Olymp

Program OLYMP je komplexný a prehľadný softvérový produkt pre výpočet miezd v malom a stredne veľkom závode. Je v ňom veľmi kvalitne spracovaná personálna i mzdová agenda. Umožňuje tlač výkazov pre odvod poistného do všetkých poisťovní. Navyše obsahuje viac ako 60 rôznych typov výstupných zostáv, z ktorých si určite vyberiete. Tvorba mzdy v tomto programe je veľmi jednoduchá a jej výpočet pre ľubovoľného zamestnanca Vám nebude trvať dlhšie ako 5 minút.