Alfa

Program ALFA je profesionálny softvér s jednoduchým a praktickým ovládaním, určený pre vedenie kompletnej ekonomickej agendy jednoduchého účtovníctva firmy. Program sa vyznačuje intuitívnym ovládaním. Obsahuje množstvo praktických funkcií nielen pre účtovníka. Súčasťou programu sú okrem účtovníctva ďalšie moduly: sklad prepojený s ERP, fakturácia, kniha jázd, devízové pokladnice a aj evidencie: kalendár úloh, manažérske funkcie, homebanking, evidencia majetku a pošty, daňové priznanie FO a iné.

Najviac oceňované vlastnosti programu sú:

 • jednoduché ovládanie peňažného denníka a ostatných evidencií,
 • rýchle zapracovávanie novej legislatívy do programu,
 • prepojenosť všetkých evidencií a číselníkov pri vkladaní nových údajov,
 • spätné opravy zápisov v ľubovoľnej evidencii,
 • možnosť deliť stĺpce peňažného denníka na podstĺpce (analytika),
 • možnosť rozdeliť firmu na jednotlivé strediská,
 • vedenie účtovníctvapre 2 firmy za nezmenenú cenu programu,
 • bezpečnosť dát - systém zálohovania s modulom kontroly dát,
 • podpora všetkých typov registračných pokladníc od firmy ELCOM, s.r.o. a pokladnice typu BMC PS 2000 a možnosťou prenosu dát na viac rôznych pokladníc súčasne.

Minimálna konfigurácia počítača

 • Processor 400 MHz
 • Windows 98 (SE), Me, 2000, XP
 • 128 MB RAM
 • 15" monitor (rozlíšenie min. 800x600)
 • pre tlač výstupných zostáv atramentová tlačiareň
 • sieť 10 MBit, protokol TCP/IP

Odporúčaná konfigurácia počítača

 • Processor 1,2 GHz
 • Windows 2000 alebo Windows XP SP2
 • 256 MB RAM
 • 17" monitor (rozlíšenie min. 1024x768)
 • pre tlač výstupných zostáv laserová tlačiareň s min 4 MB vnútornej pamäte
 • sieť 100 MBit, protokol TCP/IP