Cenník programu ALFA

Modul/ZostavaCena modulu
€ bez DPH
(€ s DPH
Sk s DPH)
ALFA ŠtartALFA Štart+ALFA ŠtandardALFA SkladALFA Profe-
sionál
ALFA Multi-
verzia
ALFA Maxi
Účtovníctvov ceneánoánoánoánoánoáno
Majetokv ceneánoánoánoánoánoáno
Daň. priznanie FOv ceneánoánoánoánoánoáno
Homebankingv ceneánoánoánoánoánoáno
Evidencia poštyv ceneánoánoánoánoánoáno
Fakturáciav ceneánoánoánoánoánoánoáno
Jazdyv ceneánoánoánoánoánoáno
DPHv ceneánoánoánoánoánoáno
Multiverziav ceneánoánoánoáno
Sklad - do 50 sklad. karietv ceneánoánoáno
Sklad - neobmedzedný86,30
(103,57
3 120,00)
ánoánoánoáno
Pokladnice36,51
(43,82
1 320,00)
ánoánoáno
Sieť26,22
(31,47
948,00)
ánoánoánoáno
Cena zostavyzadarmo31,53
(37,84
1 140,00)
97,92
(117,51
3 540,00)
131,12
(157,34
4 740,00)
164,31
(197,17
5 940,00)
230,70
(276,84
8 340,00)
330,28
(396,34
11 940,00)

Uvedené ceny sú v Sk bez DPH.

Cenník príručiek k programu ALFA

Názov príručkyCena
ALFA - jednoduché účtovníctvo8,30 € bez DPH
(9,13 € s DPH
275,05 Sk s DPH)


Popis balíkov

ALFA Štart

Bezplatná zostava vhodná pre menších živnostníkov. Ak nie sú prekročené limity, je možné túto zostavu využívať neobmedzene dlho.

Obmedzenie: V tejto zostave je možné v každom účtovnom roku zaúčtovať najviac 250 dokladov do peňažného denníka so súčtom príjmov maximálne 3 500 € a v sklade najviac 120 skladových pohybov. Pri prechode na vyššiu zostavu zostanú údaje zachované.

ALFA Štart+

Zostava vhodná pre firmy, ktoré potrebujú podrobnejšie vyskúšať všetky vlastnosti programu a zároveň presiahnu obmedzenia zostavy ALFA Štart. Zostavu možno používať len 1 účtovný rok, potom je potrebné prejsť na vyššiu zostavu (od ceny zostavy sa odpočíta už zaplatená suma).

Obmedzenie: V tejto zostave je možné v účtovnom roku zaúčtovať najviac 1 250 dokladov do peňažného denníka so súčtom príjmov maximálne 16 500 € a v sklade najviac 600 skladových pohybov. V zostave nie je možné robiť exporty a importy údajov medzi jednotlivými firmami. Pri prechode na vyššiu zostavu zostanú údaje zachované.

ALFA Štandard

Zostava vhodná pre firmu - neplatcu DPH s malým skladom. Umožňuje viesť kompletnú účtovnú agendu až pre 2 účtovné jednotky (obe neplatcovia DPH). Zostavu je možné rozšíriť o ďalšie moduly.

ALFA Sklad

Zostava vhodná pre firmu, ktorá potrebuje viesť len skladové hospodárstvo s neobmedzeným počtom skladových kariet s prepojením na fakturáciu a evidenciu DPH. Súčasťou kompletu je prepojenie s registračnými pokladnicami. Zostavu je možné rozšíriť o ďalšie moduly.

ALFA Profesionál

Zostava vhodná pre firmu - platcu DPH s malým skladom. Umožňuje viesť kompletnú účtovnú agendu až pre 2 účtovné jednotky (pre platcov aj neplatcov DPH). Zostavu je možné rozšíriť o ďalšie moduly.

ALFA Multiverzia

Zostava vhodná najmä pre účtovnícke firmy, pretože v nej môžu viesť kompletnú účtovnú agendu pre neobmedzený počet firiem (platcov aj neplatcov DPH). V zostave je možné pre každú účtovanú firmu viesť sklad s evidenciou do 50 skladových kariet. Zostava umožňuje prácu v sieti, pričom viacerí užívatelia nemôžu pracovať v jednej firme v rovnakom čase. Zostavu je možné rozšíriť o ďalšie moduly.

ALFA Maxi

Zostava obsahuje všetky moduly programu bez akýchkoľvek obmedzení. Vhodné najmä pre vedenie kompletnej účtovnej agendy a skladového hospodárstva pre neobmedzený počet firiem (platcov aj neplatcov DPH). Zostava umožňuje prácu v sieti, pričom viacerí užívatelia nemôžu pracovať v jednej firme v rovnakom čase.