Alfa - ukážky z programu

Ukážka

Peňažný denník.

Ukážka

Prepracované je zadávanie a oprava záznamov peňažného denníka. Všetky operácie sa uskutočňujú prostredníctvom jediného formulára, ktorý je navrhnutý tak, aby Vašu prácu čo najviac urýchlil a zjednodušil.

Ukážka

Pre platiteľov DPH je program rozšírený o ďalšie potrebné funkcie: napríklad podrobný rozpis sumy s viacerými sadzbami alebo samotnú evidenciu DPH.

Ukážka

Evidencia krátkodobého majetku.

Ukážka

Formulár, pomocou ktorého sa pridávajú a opravujú údaje v evidencii krátkodobého majetku.