Olymp

Program OLYMP je profesionálny nástroj určený na výpočet miezd. Vďaka praktickému ovládaniu je práca s ním jednoduchá a pohodlná. V programe OLYMP hravo zvládnete výpočet miezd pre všetky zákonom stanovené typy pracovného pomeru. O každom zamestnancovi môžete viesť prehľadnú evidenciu s množstvom osobných a pracovných údajov. Silnou stránkou programu je veľký počet výstupných zostáv. Samozrejmosťou sú výkazy odovzdávané do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne ako aj na Daňový úrad, pričom tieto výkazy je možné tlačiť aj do originálnych tlačív alebo zasielať elektronicky. Obsahuje množstvo praktických funkcií, medzi ktoré môžeme zaradiť: rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, tvorbu prevodných príkazov, export prevodných príkazov do domáceho bankovníctva, export do jednoduchého účtovníctva programu ALFA, export predkontácií pre podvojné účtovníctvo (napr. program OMEGA), export výkazov do Sociálnej poisťovne elektronickou poštou a iné.

Najviac oceňované vlastnosti programu sú:

 • výpočet mzdy zamestnanca netrvá viac ako 5 minút,
 • výkazy, ktoré stačí len vytlačiť, podpísať a odovzdať,
 • možnosť elektronického zasielania výkazu pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
 • každú zložku mzdy môžete rozúčtovať aj na viaceré strediská a zákazky,
 • spracovanie prevodných príkazov a ich export do Vášho domáceho bankovníctva,
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov a vysporiadanie dane vo výplatách zamestnancov,
 • zadávanie užívateľských zrážok podľa požiadavok zamestnancov,
 • zaúčtovanie do jednoduchého účtovníctva ALFA a zaúčtovanie do podvojného účtovníctva OMEGA, ako aj možnosť vytvorenia exportného súboru do iného programu na podvojné účtovníctvo.

Odporúčaná konfigurácia počítača

 • processor 500 MHz a vyšší
 • minimálne 128 MB RAM
 • minimálne 250 MB voľného priestoru na pevnom disku. Časť tohoto priestoru musí byť na disku, na ktorom sa nachádza Windows (ak inštalujete program na iný ako systémový disk)
 • správne nakonfigurovaný počítač a operačný systém Windows 98 SE alebo vyšší
 • CD-ROM mechanika