Omega

Program OMEGA predstavuje komplexné riešenie pre Vašu firmu v oblasti vedenia účtovnej agendy podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, dlhodobého a krátkodobého majetku, cestovných príkazov, evidencie jázd a ostatných podporných evidencií. Dôraz je kladený na maximálne zjednodušenie práce užívateľa a samozrejme možnosť akýchkoľvek spätných opráv v jednotlivých moduloch programu.

Najviac oceňované vlastnosti programu sú:

 • rýchle zapracovávanie novej legislatívy do programu,
 • bezchybnosť programu pri vedení účtovníctva,
 • podpora k programu a poradenstvo našimi konzultantmi,
 • prepojenosť všetkých evidencií a číselníkov pri vkladaní nových údajov, navyše vždy môžete spätne opravovať zápisy v ľubovoľnej evidencii,
 • prepojenie medzi skladom, fakturáciou, firemným cenníkom služieb a účtovníctvom,
 • funkcie umožňujúce opravu už zaúčtovaných údajov alebo údajov po uzávierke,
 • automatické spracovanie evidencie a výkazu DPH,
 • jednoduchý prechod do nasledujúceho účtovného obdobia,
 • automatický výpočet kurzových rozdielov,
 • možnosť tlačiť profesionálne výstupné zostavy s možnosťou exportu,
 • možnosť priebežne sledovať stav každej pokladnice alebo bankového účtu,
 • podpora všetkých typov registračných pokladníc od firmy ELCOM, s.r.o. a pokladnice typu BMC PS 2000 a možnosťou prenosu dát na viac rôznych pokladníc súčasne.

Minimálna konfigurácia počítača

 • Processor 800 MHz
 • Windows 98 (SE), Me
 • 128 MB RAM pre klienta na Windows 98 (vo verzii Second Edition), Millenium
 • 256 MB RAM pre klienta na Windows NT, 2000, XP
 • 15" monitor (rozlíšenie min. 800x600)
 • Atramentová tlačiareň
 • Sieť 100 MBit, protokol TCP/IP

Odporúčaná konfigurácia počítača

 • Processor 1,2 GHz
 • Windows 2000 alebo Windows XP SP2
 • 256 MB RAM
 • 512 MB RAM pre SQL Server vo verzii client - server
 • 17" monitor (rozlíšenie min. 1024x768)
 • Laserová tlačiareň
 • Sieť 100 MBit, protokol TCP/IP