Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti EriV a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

EriV .s. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa § 619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby.

Záručná doba je:

 • 6 mesiacov na náradie od dátumu zakúpenia
 • 12 mesiacov na kompresory používané v jednosmennej prevádzke od dátumu zakúpenia
 • 24 mesiacov na vybrané druhy kompresorov

Do záruky nie sú zahrnuté tieto závady:

 • závady spôsobené nesprávnym používaním, údržbou a ošetrovaním a vady spôsobené zásahom cudzích telies
 • závady spôsobené nesprávnym tlakom a neupraveným stlačeným vzduchom
 • závady spôsobené nesprávnym použitím náhradných dielov a vady spôsobené nesprávnym smerom otáčok
 • ľahko opotrebovateľné diely: o-krúžky, tesnenia a pod.
 • príslušenstvo k náradiu: sekáče, vrtáky, prestrihovacie kolíky, brúsne papiere a pod.
 • závady vzniknuté bežným používaním - sací filter, olejový filter, separátorový filter, klinové remene, trysky do striekacích pištolí, úderníky v sponkovačkách a klincovačkách.

Preto si pred zapojením zakúpeného tovaru pozorne prečítajte návod na použitie!

Ako postupovať pri zistení závady:

 1. Obráťte sa telefonicky, prípadne vyplnením kontaktného formulára, na naše servisné stredisko. Tu Vám poradíme, prípadne odporučíme servisnú opravu najbližšiu k Vášmu bydlisku.
 2. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list. Náradie a kompresory musia byť dodané do našich servisných stredísk (prípadne k predajcom) v čistom stave, nerozobrané a kompletné a priloženým záručným listom.
 3. Náradie, malé a pojazdné kompresory je zákazník povinný dopraviť do najbližšieho servisného strediska, alebo k najbližšiemu predajcovi. V prípade opravy u zákazníka je zákazníkovi účtované kilometrovné. Materiál a montáž sú účtované na ťarchu záručnej opravy. Pri stacionárnych a skrutkových kompresoroch spojených pevne s technológiou výroby sa do záručnej opravy účtuje aj kilometrovné.
 4. Okamžitým odoslaním výrobku skrátite dobu vybavenia záručnej opravy.
 5. Záručná oprava obsahuje odstránenie všetkých závad a nedostatkov spôsobených vadou materiálu konštrukčných, alebo výrobných vád zdarma.
 6. Ďalšie požiadavky na výmenu dielov z titulu bežného, alebo neúmerného opotrebovania v rámci záruky je vylúčené. Po prevzatí náradia (kompresora) zo záručnej opravy je prevádzkovateľ povinný potvrdiť montážny list svojim podpisom a pečiatkou.
 7. Konečné rozhodnutie o posúdení oprávnenosti záručnej opravy pripadá vedúcemu servisu firmy.