Na všetky kompresory a ďalšie výrobky značky Schneider poskytujeme záručný servis, a takisto aj pozáručné opravy (aj pre výrobky zn. Orlík a Agre).

Ak máte akýkoľvek problém s chodom alebo údržbou našich produktov, neváhajte a zatelefonujte nám, alebo použite nasledujúci formulár a napíšte nám. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Záručné podmienky:

Náradie: 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
Kompresory používané v jednosmernej prevádzke: 24 mesiacov
Vybrané typy kompresorov: 24 mesiacov
Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené konštrukciou, vady materiálu a vady spôsobené výrobcom.

Do záruky nie sú zahrnuté tieto závady:
závady spôsobené nesprávnym používaním, údržbou a ošetrovaním a vady spôsobené zásahom cudzích telies
závady spôsobené nesprávnym tlakom a neupraveným stlačeným vzduchom
závady spôsobené nesprávnym použitím náhradných dielov a vady spôsobené nesprávnym smerom otáčok
ľahko opotrebovateľné diely: o-krúžky, tesnenia a pod.
príslušenstvo k náradiu: sekáče, vrtáky, prestrihovacie kolíky, brúsne papiere a pod.
závady vzniknuté bežným používaním - sací filter, olejový filter, separátorový filter, klinové remene, trysky do striekacích pištolí, úderníky v sponkovačkách a klincovačkách.


Preto si pred zapojením pozorne prečítajte návod na použitie!
 

Ako postupovať pri zistení závady:
Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list. Náradie a kompresory musia byť dodané do nášho servisného strediska v čistom stave, nerozobrané a kompletné a priloženým záručným listom.
Náradie, malé a pojazdné kompresory je zákazník povinný dopraviť do nášho servisného strediska. V prípade opravy u zákazníka je zákazníkovi účtované kilometrovné. Materiál a montáž sú účtované na ťarchu záručnej opravy. Pri stacionárnych a skrutkových kompresoroch spojených pevne s technológiou výroby sa do záručnej opravy účtuje aj kilometrovné.
Okamžitým odoslaním výrobku skrátite dobu vybavenia záručnej opravy.
Záručná oprava obsahuje odstránenie všetkých závad a nedostatkov spôsobených vadou materiálu konštrukčných, alebo výrobných vád zdarma.
Ďalšie požiadavky na výmenu dielov z titulu bežného, alebo neúmerného opotrebovania v rámci záruky je vylúčené.
Po prevzatí náradia (kompresora) zo záručnej opravy je prevádzkovateľ povinný potvrdiť montážny list svojim podpisom a pečiatkou.
Konečné rozhodnutie o posúdení oprávnenosti záručnej opravy pripadá vedúcemu servisu firmy.